Společnost Nutricia ve spolupráci s Pracovní skupinou dětské gastroenterologie a výživy ČLS JEP Vás srdečně zve na

E-LEARNING
VI. PEDIATRICKÝ
MASTER KURZ

15.4.2021 – 14.4.2022

E-learning sledujte ZDE.

Pro sledování přenosu je potřeba se zaregistrovat.
Po registraci Vám přijde email s informacemi pro přihlášení.

Program:

název přednášky přednášející
The gut microbiome in early life: biotics to support health prof. Dr. Jan Knol
Vliv biotické rodiny na imunitu ve zdraví a nemoci MUDr. Nabil El-Lababidi
Alergie na bílkovinu kravského mléka v kazuistikách MUDr. Matěj Hrunka
DISKUZE doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
název přednášky přednášející
Co všechno (ne)víme o výživě nedonošených novorozenců MUDr. Tomáš Jimramovský
Neprospívání dětí z pohledu praktického pediatra MUDr. Antonín Gabera
Sondová enterálna výživa v klinickej praxi doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Specifické výživové požadavky dětí s neurologickým onemocněním MUDr. Ondřej Horák
Neprospívání očima pediatra – kazuistiky MUDr. Renata Přibíková
Nutričná podpora u detí v ambulantnej praxi – kazuistiky MUDr. Ivana Poradová
DISKUZE doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity. Podmínkou přidělení kreditů je splnění závěrečného testu s úspěšností minimálně 80%. Kredity budou v registru ČLK připsány na konci měsíce.