Váš email
Probiotika:
Postbiotika:
Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM):
Nejpřesnější formou fortifikace je:
Vyberte nesprávné tvrzení o vitaminu K:
Vyberte správné tvrzení o železu:
Nejčastější příčinou růstové retardace u dětí je:
Jako růstovou retardaci označujeme stav, kdy je růst (délka či výška):
Přípravky dětské enterální výživy pro děti od narození:
Přípravek Infatrini je určený pro děti:
Doporučený energetický příjem pro adolescenty je:
Mezi rizika podávání mixované stravy do PEGu patří:
Elementární preparáty enterální výživy jsou indikované v managementu pacientů s:
Za hlavní faktor malnutrice u dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou je považován(a):
Za lege artis postup při volbě enterální výživy administrované do PEGu je považováno krmení:
Metodou volby u pacienta s kvadruspastickou DMO s těžkou gastro-esophageální refluxní chorobou a opakovanými aspiračními bronchopneumoniemi je: